چطوری میتونم به موسسه خیریه کمک مالی کنم؟

اهداف اصلی ما

اجتماعی

حمایت و تحت پوشش قراردادن کودکان کار و خیابان ، خانواده های بی سرپرست، خود سرپرست ، بدسرپرست ، افراد بزرگسال و سالخورده و ایتام

آموزشی و فرهنگی

حمایت ویژه از آموزش و امورات فرهنگی و پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان و دانشجویان مستعد و نیازمند

عمرانی

کمک به ساخت و بازسازی فضاهای آموزشی،کتابخانه و سایر اماکن عام المنفعه در جهت آبادانی و رفع نیاز های مناطق محروم

اقتصادی

کمک به راه اندازی کارگاه های تولیدی جهت ایجاد اشتغال و به وجود آوردن منابع درآمدزایی برای مؤسسه خیریه جهت حمایت بیشتر از نیازمندان

درباره ما

تاسیس موسسه غیر تجاری مهرورزان افلاکی معراج درتاریخ ۱۸/۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۶۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۲۳۴۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: کمک به نیازمندان، کمک به دانش آموزان، کمک به تهیه جهیزیه، کمک به بیماران تماما با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور شماره مجوز ص ۹۶/۵۰۳/۵۶۳۱ تاریخ مجوز ۱۳/۲/۱۳۹۶ فرمانداری ویژه شهرستان جهرم

کمک به نیازمندان95%
95%
کمک به دانش آموزان80%
80%
کمک به تهیه جهیزیه90%
90%
کمک به بیماران75%
75%

مطالب سایت

فهرست